• <xmp id="4kqs4">
  特大反饋,下單即送萬能板,深圳拓馳快捷電子PCB打樣,PCB線路板廠家
  鋁基板打樣,100元起,快速PCB打樣
  深圳拓馳快捷電子專注于PCB打樣,精細化控制 品質保證,使用A級軍工板材 + AOI光學測試 + 飛針測試
   今天訂單成交: 0 單,金額 :0 元,本月累計已成交: 8540 單 , 成交金額:7045040
  最新動態:
  • 客戶編號
  • 文件名稱
  • 付款時間
  • 付款方式
  • 貨款金額
  • 發貨狀態
  • 物流單號
  • ***
  • ypl *** 0-20210924-30PIN
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 257元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 上海華 *** 維修面板1.15.P079.
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 249元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • GDF *** 603(YS-YT02)_GB_V1.0B_210922
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 118元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • FS- *** V03-S
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 48元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 201 *** .16 RH14490-1.0 (H=1.2MM;白油黑字
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 324元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • LSN *** IS4815-1
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 108元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • (0) *** B1316指示燈板(2016.5.28)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 3066元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 092 *** ilence_ray.cycu-FLOAT_0916
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 246元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 多串口 ***
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 64元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • A70 *** 珠
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 130元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • T8 ***
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 190元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • GDF *** 103(AELD-D06)_GB_V1.0B_210907
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 108元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • GDF *** 131(JTD-DG11)_GB_V1.0A_210923
  • ***
  • 線下轉款 | 已付
  • 108元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • CXW *** 3(5V3.1A)V2少打孔 加小電壓
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 50元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 667 *** 板
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 220元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 667 *** 板
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 110元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 667 ***
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 289元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 667 *** 板拼板
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 361元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 664 *** 能板
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 211元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • P02 *** 00 21-09-24
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 88元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 美極 *** 24
  • ***
  • 快遞代收 | 未付
  • 48元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • CW1 *** 3
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 108元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • 58T *** 5A
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 134元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • K58 *** s
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 108元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • 8W- *** mA打樣117.5X74mm
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 140元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • 669 *** s
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 114元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • 900 *** 燈燈板-雙面
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 125元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • 903 *** 燈板-雙面
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 185元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • KIA *** ISO V3.0
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 180元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • 301 ***
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 111元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • 401 *** 8-13款
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 132元
  • 已安排生產
  •  
  • ***
  • LH- *** -F4-LED(20210923)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 256元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Ger *** _stol
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 311元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Ger *** _STABIL
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 62元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Ger *** _komut
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 62元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 24V ***
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 155元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 海熒 *** 23
  • ***
  • 快遞代收 | 未付
  • 48元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • (0) *** 06-HT(20210922)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 406元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • MJ- *** GPB(20210923)換2905
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 212元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • JQ- *** 200W-A.0(3)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 525元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 雷達模 *** .1-外發
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 195元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 觸摸按 *** 華版_V0.0.2
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 212元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • JSW *** 02W-LHX-A.0
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 196元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • AKB *** 2燈板gb??20210714
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 226元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • (0) *** OW-SLT-DC-02(20210917)-科卓爾
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 290元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 安華6 *** 子龍頭主板PCB Gerber-20210919
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 248元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 202 *** 23 RN5090-W 1.2 8X6 (H=1.0;白油黑字 FR4)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 302元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • PCB *** -808-1000-V4.010
  • ***
  • 預付款余額支付 | 已付
  • 1042元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • SP_ *** 0x10
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 251元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • sp_ *** _254
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 249元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 202 *** 23 RN5590-R-1.0-GDL 10X3 (H=1.6mm 白油黑字 FR4)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 265元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • CHY *** -V1.0
  • ***
  • 線下轉款 | 已付
  • 100元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • SMP *** ED_24V_4
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 570元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Y21 *** A-V1.1(2021.09.23)
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 1857元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Y21 *** IR-V1.0(20210923a)
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 853元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • SMP *** NY_4
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 413元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • DIS *** YBD_2(1)
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 1336元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • DIS *** ED_3
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 1657元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • HEA *** MP_INPUT_UNIT_V2
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 529元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • INT *** ACE_BRD4
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 798元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • CAM *** r BACKUP_BOARD_4
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 786元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • REF ***
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 830元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • DSE *** 9060G-4P
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 347元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 202 *** 22 3DM175-W 1.0 8X19 (H=1.6mm;白油黑字 FR4)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 491元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • RT9 *** 鍵板V0.2
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 474元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • rgb *** dul2-
  • ***
  • 線下轉款 | 已付
  • 60元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • MPP *** v15C - CADCAM
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 1400元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Boo *** 14A) - CADCAM
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 357元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 雙座椅 *** CAN(2按鈕6燈共陽)_V1.2
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 209元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Y21 *** DC-V1.0-4K
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 595元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Y21 *** DC-V1.0
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 256元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***556
  • ***
  • (0) *** -GY820-KZ-HT-JC(20210922)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 353元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / 900***006
  • ***
  • K12 *** 083-PCB-HKRCX-TJZJ-MAIN-V1.0
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 368元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Y21 *** LED-V1.0-4k
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 2296元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 202 *** 22 3FT420297-W-12V 1.0 3X420X2 (H=1.6mm 白油黑字 FR4)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 1055元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • Y21 *** LED-V1.0
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 928元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***556
  • ***
  • 大背X ***
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 216元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 充電升 *** 模塊 20210917
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 332元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • PCB *** 1170-A?LED?210917
  • ***
  • 線下轉款 | 已付
  • 180元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***464
  • ***
  • ls1 ***
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 2300元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • ls1 ***
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 1900元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 665 *** -
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 1137元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • 1v- *** ang-BangDenCanOCoChongSet - NEW
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 384元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • PF- *** 1量產
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 196元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • XH0 *** C 3-5V
  • ***
  • 微信支付 | 已付
  • 208元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***545
  • ***
  • JR- *** 27UV285-JY-A.0
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 836元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***512
  • ***
  • HG- *** 0070-KZ-W
  • ***
  • 預付款余額支付 | 已付
  • 419元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / sf1***083
  • ***
  • HG- *** 430-R-V2
  • ***
  • 預付款余額支付 | 已付
  • 336元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / sf1***083
  • ***
  • HG- *** 475-W-V2
  • ***
  • 預付款余額支付 | 已付
  • 277元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / sf1***083
  • ***
  • GY1 *** HT(20210918)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 363元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / SF1***113
  • ***
  • 202 *** 18 FT22-W-1.2 6X2 4拼 (H=1.6mm 白油黑字 FR4)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 196元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***017
  • ***
  • 132 *** 模塊反轉線路
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 128元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / 900***006
  • ***
  • AL- *** 30IR-A.0
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 255元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***453
  • ***
  • JHR *** 00W-YY-A.0(1)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 880元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***486
  • ***
  • (0) *** -GY820-KZ-HT-JC(20210917)
  • ***
  • 預付款支付 | 已付
  • 353元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / SF1***113
  • ***
  • Nik *** 裝測試_2021-09-17
  • ***
  • 線下轉款 | 已付
  • 60元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • LS0 ***
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 6500元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • hls *** 6(2021-9-18)
  • ***
  • 臨時欠款 | 未付
  • 1100元
  • 生產中
  •  
  • ***
  • C94 *** 3616A R10打樣
  • ***
  • 支付寶支付 | 已付
  • 676元
  • 已發貨
  • 順豐標準快遞** / ZK2***922
  • ***
  • Ger *** _RN9050A60-W-12-24V-D 20210917
  • ***
  • 線下轉款 | 已付
  • 258元
  • 已發貨
  • 聯昊通快遞(** / 900***383
  走進拓馳MORE>
  深圳市拓馳快捷電子有限公司,專注于PCB打樣 小批量生產型服務廠家,我們以先進的設備專業的的人員高度信息化管理服務于20000于家客戶,準時交貨率達98%以上,最快12小時交貨。

  深圳市拓馳快捷電子有限公司

  我們是一家專注于電路板快速樣板及中小批量的生產的供應服務商,公司自創立以來秉承“優質、快速、高效”的公司理念,以“市場需求為導向,產品質量為中心”的經營理論,致力于成為國內電子、電路生產制造領域內,具備PCB設計——PCB制造——SMT貼裝(元件代理)產業鏈最完整的硬件外包設計、生產綜合解決方案提供商,一站式服務第一品牌。拓馳快捷電子擁有兩個生產廠區,生產面積3000余平米,投入1000余萬元從德國、日本、臺灣等國家地區引進高精尖生產測試設備;;建立400余平米的萬級無塵生產車間;極大的提升了生產制造測試能力。月產單雙多層線路板10000平米,采用最適合快板加工的世界上技術領先的干膜掩孔工藝,日交付訂單500個型號批次,雙層板、四、六層樣板最快12小時交貨,小批量最快24小時交貨拓馳快捷電子獨立開發ERP全套系統,實現在線計價、下單、……
  深圳市拓馳快捷電子有限公司|生產設備|測試房
  測試房
  深圳市拓馳快捷電子有限公司|生產設備|菲林室
  菲林
  深圳市拓馳快捷電子有限公司|工程部
  工程部
  深圳市拓馳快捷電子有限公司|生產設備|退錫線
  退錫線
  客戶“10069A”曬單  
  廣東省 (已有11283人瀏覽)
  客戶“10117A”曬單  
  廣東省 (已有11143人瀏覽)
  客戶“10101A”曬單  
  中國臺灣 (已有11932人瀏覽)
  客戶“10084A”曬單  
  廣東省 (已有9145人瀏覽)
  客戶“10084A”曬單  
  廣東省 (已有9213人瀏覽)
  客戶“10295A”曬單  
  廣東省 (已有9372人瀏覽)
  客戶“10326A”曬單  
  重慶市 (已有9255人瀏覽)
  客戶“10326A”曬單  
  重慶市 (已有9210人瀏覽)

  深圳市拓馳電子有限公司|加急PCB打樣|PCB廠家|線路板打樣|PCB報價|線路板批量廠家|快速PCB|多層PCB

  服務投訴熱線

  0755-27085874

  在線客服
  幸运赛车网址 得仕彩票 鑫彩网彩票 彩票大厅网址 一分赛车网址
  火箭棋牌 彩票大厅投注 江苏快三高手 震东棋牌 彩神x平台下载 55彩票登陆 分分快三投注 利源棋牌 678彩票网页版 今日彩票奖号 鹿棋棋牌 大丰彩票网怎么样 彩票平台推荐 棋牌60斗 兰州快3昨天开奖 丰盈彩票手机版 广西快3遗漏 乐翻棋牌 好运彩网站可靠吗 上海快三网址 中中棋牌 好彩门户开奖结果 a彩平台官网 彩客彩票网 幸运5分快3平台 188比分直播 棋牌室名字 快三计划精准彩神 优彩网彩票官网 668棋牌 福运快三平台 彩天堂彩票 多宝彩票大发六合 乐享彩票平台 爱你棋牌 金誉彩票网可靠吗 a8彩站靠谱吗 红鹰彩票登陆 线上购彩 快三走势图北京 福彩3D计划 新利棋牌 快三综合走势图 河北快3老李 双龙棋牌 金福彩票聊天室 快三平台在线 金牛棋牌室 彩票彩6 好运快三app 江苏快3改单 棋牌乐回放 快3杀号技巧规律 吉林省快3走势 BG真人官网 一起来棋牌 斗北棋牌 甘肃省快3开奖 天天彩票网址 赌博类棋牌 多乐棋牌 茗彩最新登录网址 河北快3网址 棋牌迷游戏 盛大棋牌 凤凰彩娱乐平台 a彩平台官网 PK拾推荐